Baking for better Climate

Contribuția la un sistem alimentar durabil

Vrem să ajugem la emisii (NetZero) în 2050, dar ceea ce este și mai interesant este obiectivul pe termen mediu pe care l-am stabilit, de a reduce emisiile brutăriilor proprii și din transport cu 50% până în 2030, cunoscut sub numele de Scope 1 și Scope 2. Nu este un lucru ușor, însă credem că este realizabil atunci când colaborăm la nivel de grup.

Vrem să ajugem la emisii (NetZero) în 2050, dar ceea ce este și mai interesant este obiectivul pe termen mediu pe care l-am stabilit, de a reduce emisiile brutăriilor proprii și din transport cu 50% până în 2030, cunoscut sub numele de Scope 1 și Scope 2. Nu este un lucru ușor, însă credem că este realizabil atunci când colaborăm la nivel de grup.

Unibake are o amprentă anuală de 800 000 de tone de CO2e.

Este interesant că 89% din emisiile totale provin din Scope 3 - emisii pe care nu le controlăm - și că materiile prime pe care le folosim în produsele noastre (făină, semințe, unt, ulei de palmier, uleiuri vegetale, ouă și așa mai departe) reprezintă nu mai puțin de 62% din aceste emisii.

Dintre aceastea, doar făina reprezintă 23% - o amprentă pe care ne este greu să o schimbăm pentru că începe în afara afacerii noastre – în câmp. În ultimii ani, colegii noștri din Lantmännen au acumulat o experiență puternică in ceea ce priveste soluțiile prietenoase cu mediul, care ne oferă o oportunitate unică de a influența amprenta făinii în brutăriile noastre.

Acesta este un exemplu al modului în care beneficiem de pe urma lanțului valoric din care facem parte, de la câmp la furculiță.

Angajamentele noastre privind clima

Unibake și-a stabilit ca obiectiv de mediu să atingă Zero Net CO2e nu mai târziu de 2050.

Acestea sunt obiectivele pe care le urmărim pentru a ajunge acolo:

  • Reducerea emisiilor absolute din Scope 1 si 2 cu 50% (față de anul de bază: 2019)
  • Furnizorii care generează 2/3 din emisiile noastre din Scope 3, s-au angajat la SBT EO 2027.
  • Reducerea de 30% a emisiilor din Scope 3 cu acoperire de 67% (față de 2019).

Obiectivele climatice ale Grupului Lantmannen

Angajamentul către net zero

Ca o companie globală de panificație și cel mai mare producător de alimente din cadrul grupului Lantmannen, Unibake are o responsabilitate specifică de a acționa – și ținând cont că producția și consumul de alimente generează aproximativ o treime din emisiile de gaze cu efect de seră, trebuie să depunem eforturi susținute pentru a ne reduce amprenta.

Obiective bazate pe știință

Atingerea obiectivului de Net Zero CO2e, va presupune schimbări majore și poate fi o provocare să calculam, să tratăm și să reducem emisiile ce apar de-a lungul lanțului valoric. În orice caz, obiectivele bazate pe știință sunt indiscutabil benefice pentru planetă. Iar în Unibake credem că sunt benefice și pentru afaceri.

Surse sustenabile

Avem setate standarde înalte în ceea ce privește conduita etică și de business, și lucrăm să combatem toate formele de corupție și să promovăm concurența liberă și loială. Codul nostru de conduită are toleranță zero în ceea ce privește încălcarea legilor anticorupție sau ale concurenței.